Bitva o Warhagen

Z Kánon Wiki
Přejít na:navigace, hledání
Tento článek pojednává o tématu ze světa
Might and Magic
Originální universum Ashanské universum
Bitva o Warhagen


Datum: 469 RSD [1]
Místo: Sokolí říše Warhagen, Sokolí říše [1]
Příčina: spor o město Warhagen
Výsledek: vítězství Vlčího vévodství

Strany
Vlčí vévodství Gryfí vévodství Gryfí vévodství
Velitelé
Tomas Vlk První fáze:
Gryfí vévodství Mateusz
Druhá fáze:
Gryfí vévodství Krysztoff

Bitva o Warhagen bylo střetnutí mezi Vlčím a Gryfím vévodstvím z roku 469 RSD.

Průběh[editovat]

469 RSD obsadilo Gryfí vévodství město Warhagen, původně v držení Vlčího vévodství. Tomas Vlk, třetí syn vévody Heinricha Vlka. pověřený úkolem opravit Říšskou sokolí cestu se střetl s Mateuszovými oddíly bránícímu mu v dalším postupu. Poté, co zjistil, že je město obsazeno, rozhodl se jej vysvobodit. Se svou armádou oblehl město, podruhé porazil Mateusze a Warhagen obsadil. Mateuszův otec, baron Krysztoff, brzy dorazil s posilami. Tomas Vlk chtěl původně vyjet Krysztoffovi vstříc a utkat se s ním v otevřeném boji, na radu Ymoril však svůj plán opustil a opevnil se ve městě. Krysztoff město napadl, ale byl odražen a Warhagen tak zůstal ve vlčích rukách.[1]

Důsledky[editovat]

Později se ukázalo, že celé střetnutí bylo zorganizováno gryfím vévodou Sergueiem, který mladého Tomase Vlka využil k ponížení Vlčího vévodství. Gryfí vévoda totiž nedlouho před obsazením města objevil listinu císaře Ronana I. Sokola přitnávající vládu nad městem Gryfům. Tomase vmanévroval do situace, kdy si mladý Vlk myslel, že si Gryfí vévodství nelegitimně uzurpuje území Vlčího vévodství a že útokem na Warhagen pouze brání gryfí invazi. Ve výsledku byla podkopána pozice vlčího vévody Heinricha Vlka u císařského dvora, což ho stálo jmenování admirálem říšského loďstva, které si pro sebe získal Serguei. Tomas Vlk byl za svou nerozvážnost poslán ke strýci Konradovi do Hammer Fallu.[1]

Reference[editovat]

  1. a b c d Might & Magic Heroes VII, kampaň An Unknown Name, 1. mise A Dissolute Audacity.